Towarzyszę Ci. Wspieram Cię. Jestem przy Tobie.

Od najdawniejszych czasów kobiety rodziły w otoczeniu innych kobiet. Kobiety tworzyły kręgi, w których się spotykały, wspierając się w czasie przygotowania do porodu, w jego trakcie jak również pomagały sobie w początkowym okresie macierzyństwa.

„Doulowanie” nawiązuje do tych tradycji. Cytując Stowarzyszenie Doula w Polsce:

„Doula to wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe niemedyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie”.